TAE DO – sustav tjelovježbi

Što je Tae-do?

Poseban program tjelovježbe koji koristi neke od principa korejske borilačke vještine taekwondo uz najnovija znanstvena iskustava i spoznaje o patogenezi osteoporoze. To je svojevrsna kombinacija klasične gimnastike za osteoporozu i elemenata taekwondo formi koje se temelje na izvođenju svjesno kontroliranih pokreta uz energetski usmjerenu kontrakciju mišića pri svakom određenom pokretu. Naziv “Tae do” dolazi od riječi iz korejskog jezika. “Tae” znači pokret nogom, ili kretnja, a “do” način, a u prenesenom značenju “tae do” znači aktivni stav prema nečemu, prema bolesti.

Osnovni principi na kojima se temelji Tae-do

Tae do vježbe izazivaju intermitentne kontrakcije mišića, čime se postiže naizmjenično djelovanje sile na kost, a što predstavlja važan stimulus koštanoj pregradnji. Naime, budući da mišići imaju svoja hvatišta na kostima, sile vlaka i tlaka koje se svakom kontrakcijom mišića prenose na kosti stimuliraju koštanu izgradnju prenoseći “informaciju kostima” da ih na tom mjestu treba “pojačati”.

Vježbe su tako dizajnirane da aktiviraju gotovo sve mišiće tijela čime se stimulira proces pregradnje kostiju i jačanje kakvoće cijelog skeleta.

Pokreti vježbi su takđer kontrolirani čime se izbjegavaju ozljede zglobova i mišića koje se mogu dogoditi pri naglim pokretima kod osoba slabije mišićne mase i onih koji već imaju degenerativno-deformirajuće promjene skeleta ili neku drugu bolest.

Tae do vježbe čine povezan i logičan sustav koji se lako pamti, koji je motivirajuć, interesantan i jednostavan tako da se može brzo naučiti i provoditi samostalno kod kuće.

Koje su prednosti Tae do-a pred klasičnom tjelovježbom?

Osnovni princip na kojem se temelje borilačke vještine nastale kao dio kulturalnog nasljeđa “Dalekog istoka” je kako na najracionalniji način iskoristiti energiju uma i tijela u izvođenju pokreta. Iako je konačni cilj takvih vještina pripremiti se za borbu s potencijalnim protivnikom, tehnike vježbanja temeljene na ovom principu imaju puno šire značenje, jer u osnovi predstavljaju način uspostavljanja ravnoteže “duha i tijela”, osposobljavajući vježbača da se optimalno kreće u prostoru. Ovim se vježbama djeluje na cijeli sustav kretanja počevši od mozga, gdje se stvara “naredba” za određeni pokret, preko živčanih putova kojima se taj podražaj prenosi do mišića kao izvršnih organa za izvođenje kretnji.

Tae do utječe ne samo na muskulaturu ili preko mišićnih kontrakcija na kosti, nego i na reflekse te ravnotežu i brzinu reakcije u kretanju što je važna prevencija mogućih padova koji su kod bolesnika s osteoporozom posebno opasni, budući da i manji padovi mogu dovesti do teških fraktura.

Scroll to Top