Promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze

Poliklinika K-centar, u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, nositelj je projekta “Promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze”, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Osteoporoza spada u najčešće bolesti suvremenog društva. Poznata je kao ”tiha” i teška kronična bolest koja uzrokuje veoma ozbiljne posljedice po oboljele, njihove obitelji i društvo u cjelini. Liječenje komplikacija nastalih uslijed osteoporoze, poput prijeloma i trajnih invaliditeta, predstavlja jedan od najznačajnijih troškova javnim zdravstvenim sustavima u razvijenim zemljama.

Kako stoji u Sporazumu o partnerstvu između RH i EK za korištenje ESI fondova 2014.- 2020, RH očekuju značajne promjene u strukturi stanovništva. Porastom postotka stanovništva starije dobi rast će potreba za zdravstvenim uslugama i dugotrajnom skrbi. Referentni podaci vodećeg međunarodnog nevladinog tijela, IOF – International Osteoporosis Foundation, iskazuju incidenciju osteoporotičnog prijeloma kosti unutar svakih 3 sekunde. Prijelomi kao posljedica osteoporoze Europske zdravstvene sustave koštaju preko 40 milijardi eura godišnje.

Vjerojatnost osteoporoze raste sa životnom dobi te pogađa polovicu žena starijih od 50 i 90% starijih od 65 godina, a nakon 50. godine života i više od 30% muškaraca. Statistički, u žena starijih od 45 godina, osteoporoza uzrokuje više bolničkih dana od drugih bolesti. Osteoporoza uvelike narušava kvalitetu života pacijenata i njihovih obitelji te smanjuje radni vijek i sposobnost stanovništva, kako oboljelih zbog trajnog invaliditeta i nepokretnosti, tako i bližnjih zbog skrbljenja o oboljelom članu obitelju. Posljedice osteoporoze ozbiljno su financijsko opterećenje javno zdravstvenih i socijalnih sustava. Primarno je usmjeriti fokus na edukaciju građana te pravovremenu prevenciju bolesti, što je ujedno i svrha ovog projekta.

Nažalost, u RH ne postoji sustavna prevencija, iako najnovija saznanja znanstvenih i kliničkih istraživanja potvrđuju da se pravovremenom prevencijom mogu spriječiti teške komplikacije osteoporoze i kroničnih koštano zglobnih bolesti. Međutim, nužna je sustavna aktivnost podizanja svijesti o potrebi i mogućnostima prevencije. Poliklinika K-centar svojim medicinskim programom redovito vrši edukaciju i promociju rane prevencije koštano-zglobnih bolesti.

Opravdanost projekta ogleda se u činjenici da je namijenjen svim građanima, s ciljem promoviranja važnosti prevencije i edukacije o načinima kako sačuvati i poboljšati zdravlje, u potpunosti doprinoseći postizanju općeg cilja ovog Projekta. U sklopu Projekta, organizirati će se edukacijske tribine, producirati edukacijski video sadržaji te medijska kampanja s ciljem informiranja javnosti o projektnim aktivnostima i važnosti pravovremene prevencije osteoporoze. Razdoblje provedbe projekta je od lipnja 2022. do srpnja 2023.

KONTAKT OSOBA za više informacija: Igor Krpan (k-centar@k-centar.hr; 01 6391561)

Scroll to Top