Promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze

Poliklinika K-centar, u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, nositelj je projekta “Promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze”, sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda, unutar Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

Naziv projekta:

Promocija zdravih navika s ciljem prevencije osteoporoze

Razdoblje provedbe projekta:

25.05.2022. – 25.07.2023.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Osteoporoza spada u najčešće bolesti suvremenog društva. Poznata je kao ”tiha” i teška kronična bolest koja uzrokuje veoma ozbiljne posljedice po oboljele, njihove obitelji i društvo u cjelini. Liječenje komplikacija nastalih uslijed osteoporoze, poput prijeloma i trajnih invaliditeta, predstavlja jedan od najznačajnijih troškova javnim zdravstvenim sustavima u razvijenim zemljama.

Porastom postotka stanovništva starije dobi raste potreba za zdravstvenim uslugama i dugotrajnom skrbi. Statistički referentni podaci, na razini G7 zemalja, iskazuju incidenciju osteoporotičnog prijeloma kosti unutar svakih 3 sekunde. Prijelomi kao posljedica osteoporoze Europske zdravstvene sustave koštaju preko 40 milijardi eura godišnje. U sve većem broju javno zdravstvenih sustava, pokazalo se da su napori vezani uz prevenciju vrlo isplativi, a iznimno efikasni u očuvanju kvalitete života građana.

Vjerojatnost osteoporoze raste sa životnom dobi te pogađa polovicu žena starijih od 50 i 90% starijih od 65 godina, a nakon 50. godine života i više od 30% muškaraca. Statistički, kod žena starijih od 45 godina, osteoporoza uzrokuje više bolničkih dana od drugih bolesti. Posljedice osteoporoze ozbiljno su financijsko opterećenje javno zdravstvenih i socijalnih sustava, ali i veoma značajan faktor narušavanja kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji, budući da često rezultira trajnim invaliditetom. Primarno je usmjeriti fokus na edukaciju građana te pravovremenu prevenciju bolesti, što je ujedno i svrha ovog projekta.

Nažalost, u RH ne postoji sustavna prevencija, iako najnovija saznanja znanstvenih i kliničkih istraživanja potvrđuju da se pravovremenom prevencijom mogu spriječiti teške komplikacije osteoporoze i kroničnih koštano zglobnih bolesti. Međutim, nužna je sustavna aktivnost podizanja svijesti o potrebi i mogućnostima prevencije.

Cilj projekta je organizacijom javnih tribina educirati građane o rizicima bolesti, pokazati nužne alate prevencije poput odgovarajućih tipova tjelovježbe i pružiti sveobuhvatne informacije o dostupnim terapijskim metodama za liječenje i prevenciju osteoporoze, kao i najnovijim kliničkim i stručnim spoznajama o biologiji kosti i skeleta.

Kao ostvarenje specifičnih pokazatelja, određenih za projekt, poput broja edukacijskih tribina i broja aktivnosti za podizanje svijesti, svjedoči i provedena medijska kampanja, izrađeni video materijali, izrađeni promotivni materijali i održani dani otvorenih vrata povodom svjetskog dana osteoporoze.
Uspješno su održane sve projektom planirane edukacijske tribine, na temu najnovijih medicinskih spoznaja o mišićno-koštanom sustavu, uzrocima nastanka osteoporoze i prirodi same bolesti, njenim učincima i opasnostima te raspoloživim metodama prevencije i liječenja. Ukupno je na svim održanim edukacijskim tribinama prisustvovalo 146 sudionika uživo i 69 putem online prijenosa. Pojedine edukacijske tribine organizirale su se u prostorima udruga građana, čiji korisnici spadaju u ciljanu populaciju, poput Udruge invalida rada Zagreba te Matice umirovljenika Grada Oroslavja. Reakcije sudionika su bile iznimno pozitivne te su, prema povratnim informacijama, potaknuti na primjenuprezentiranih preventivnih metoda i promjenu dosadašnjih navika.

Održane edukacijske tribine:

  1. Edukacijska tribina – 18.04., Udruga invalida rada Zagreba, Nova cesta 86, Zagreb, u 14:00 sati
  2. Edukacijska tribina – 16.06., Poliklinika K-centar, Vrbik 8a, Zagreb, u 16:00 sati
  3. Edukacijska tribina – 07.07., Matica umirovljenika grada Oroslavja, Oro trg 2, Oroslavje, u 14:00 sati
  4. Edukacijska tribina – 20.07., Poliklinika K-centar, Vrbik 8a, Zagreb, u 17:00 sati

A kako nam je bilo na druženjima, možete pogledati i na primjeru fotografija iz galerije.

Riječ ravnatelja…

Poliklinika K-centar zahvaljuje, prije svega, cjelokupnom osoblju te svim dobavljačima i suradnim tijelima koji su bili dijelom provedbe projektnih aktivnosti.
Poliklinika K-centar će nastaviti promovirati program prevencije i edukacije, kako bi kontinuirano doprinosila unaprijeđivanju svijesti o nužnosti promjene navika i brige o svom tijelu.

Prof.dr.sc. Dalibor Krpan

“Jedna od najgorih mogućih sudbina koja može zadesiti čovjeka je biti mentalno bistar, s velikom željom za životom, a biti nemoćan i ovisan o drugima. Nažalost, to su moguće posljedice osteoporoze.”

Kontakt osoba: Igor Krpan
e-mail: k-centar@k-centar.hr

Ukupna vrijednost projekta i bespovratnih sredstava iznosi 439.110,00 kuna (58.279,91 eura).
Za više informacija o EU fondovima, pogledajte stranice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, na www.strukturnifondovi.hr.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Poliklinike K-centar.

europska unija zajedno-do fondova
europski strukturni i investicijski fondovi
Scroll to Top